REGULAMIN

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Aleksandrę Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych w moim gabinecie przed przystąpieniem do korzystania z nich.

Klienci usług świadczonych przez Aleksandrę Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Aleksandry Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Godziny otwarcia

1. Aleksandra Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologi świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 18:30 oraz w weekendy 10:00 – 18:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy gabinet jest nieczynny, chyba, że jest zaznaczone inaczej.

2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych ode mnie: choroba lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu).

3. Aleksandra Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy.

§ 2. Umawianie na wizyty

1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi i inne. Spełniam chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będę mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonuję tylko zaplanowane usługi i obsługuję tylko zapisane osoby.

2. Wszystkie zapisy na wizyty potwierdzane są w następujący sposób:

a. pierwsze potwierdzenie: w dniu zapisu poprzez otrzymanie wiadomości email podsumowującej po kolei wszystkie usługi, które mają być wykonane, oraz potwierdzającej datę i godzinę wizyty

b. drugie potwierdzenie: otrzymają Państwo od nas email dzień przed zabiegiem, na którego nie należy odpowiedzieć. Proszę o niezwłoczną informację, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie mogą Państwo stawić się na umówioną wizytę.

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

1. W Ola Laaser Studio Kosmetologii obowiązuje plan pracy oparty o grafik i umówione wizyty na konkretne godziny. Prosimy o przybycie na wizytę punktualnie, lub nie więcej niż 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu.

2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.

3. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 20 minut i więcej) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.

4. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalny jest okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut. Proszę pamiętać, że pracuję na żywym człowieku i pewne nieplanowane zdarzenia losowe mogą zaistnieć podczas prawidłowo planowanych czasowo zabiegów. Proszę o zrozumienie.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić Aleksandrę Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologi nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomię.

2. Osoby, które nie szanują mojej pracy i mojego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach. Niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług.

3. Osoby, które nie stawiły się na wizytę i nie poinformowały o niemożliwości przyjścia na zabieg (no show, no contact) przy kolejnej rezerwacji terminu są zobowiązane do wpłacenia zaliczki w wysokości 50% wartości zabiegu na wskazany rachunek bankowy. Termin wizyty można jednorazowo przełożyć, ale nie później, niż na 72 godziny przed umówionym terminem. W przeciwnym wypadku zaliczka przepada a ponowne umówienie terminu wymaga wpłaty kolejnej zaliczki. W przypadku odwołania wizyty lub niestawienia się bez uprzedzenia zaliczka przepada.

§ 5. Wizyty w towarzystwie

1. Na terenie gabinetu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz elektronicznych papierosów.

3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks klienta oraz osoby wykonującej zabieg. W gabinecie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w gabinecie.

4. Za uszkodzenia bądż zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądż ich prawni opiekunowie.

5. Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w gabinecie.

6. Aleksandra Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

7. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z oferty gabinetu wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie

§ 6. Formularze, kartoteki i poufność informacji

1. Gabinet Ola Laaser Studio Kosmetologii działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.

3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.

4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Aleksandra Laaser posiada odpowiednią kulturę osobistą i zapewnia całkowitą dyskrecję.

5. Formami kontaktu z Ola Laaser Studio Kosmetologii są:

a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 07742868947

b. adres e-mail: kosmetyczkacambridge@gmail.com

c. media społecznościowe w postaci fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/kosmetyczkacambridge/ oraz instagram https://www.instagram.com/ola_laaser_skincare/

6. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami oraz innymi kwestiami zawodowymi proszę kontaktować się oficjalnymi kanałami służbowymi. Uprzejmie proszę nie korzystać z moich kanałów prywatnych.

§7. Karty upominkowe

1. Karty upominkowe dostępne w Ola Laaser Studio Kosmetologii są wydawane na określony okres i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia karty upominkowej, kiedy straci ona swoją ważność.

3. Karty upominkowe nie mogą być wymienione na gotówkę.

4. Karty upominkowe mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.

5. Karty upominkowe nie podlegają zwrotowi, proszę więc o przemyślane zakupy.

6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.

7. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości .

§ 8. Reklamacje

1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie Aleksandrę Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii, abym mogła naprawić sytuację.

2. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje działania i oferuję jakość usługi na najwyższym poziomie.

3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 72 godziny od wykonania zabiegu.

4. Wszelkie reklamacje należy składać osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym lub e-mailem.

5. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 14 dni.

6. Zastrzegam sobie prawo, że czasowe zmiany w rozpatrywaniu reklamacji mogą wynikać z urlopów lub losowych niedyspozycji. Wówczas Klienci proszeni są o pozostawienie informacji na sekretarce telefonu, przesłanie wiadomości lub ponowny telefon w innym czasie. W razie nieodebrania telefonów czy wiadomości podczas urlopu lub w czasie losowej niedyspozycji, dokładam wszelkich starań aby skontaktować się z  klientem w pierwszym możliwym terminie. Jeżeli podczas mojej nieobecności potrzebujesz fachowej pomocy, niezwłocznie udaj się do lekarza GP.

§9. Lista rezerwowa

1. Oferuję możliwość wpisania się na listę rezerwową.

2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.

3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali mnie o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z moich usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§10. Zamawianie i odbiór kosmetyków

1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobiera się zaliczkę 30% wartości ceny.

2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.

3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż tydzień.

§11. Standard obsługi

1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.

2. W gabinecie zapewniam:

a. bezpieczny, atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia, a także najwyżej jakości profesjonalne produkty oraz kosmetyki do wykonywania zabiegów oraz pielęgnacji domowej;

b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,

c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,

d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,

f. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,

g. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą,

j. formy płatności: gotówka, przelew, przedpłata, karta upominkowa,

k. pełną odpowiedzialność za działania zabiegowe,

l. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne.

4. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby wykonującej procedurę zabiegową o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.

5. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, naurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

6. Aleksandra Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym informuje klientów poprzez stronę internetową, media społecznościowe oraz bezpośrednio.

7. Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi. W przypadku odwołania bądź zmiany terminu zabiegu objętego promocją, który miał się odbyć po wygaśnięciu oferty, klient traci możliwość skorzystania z ceny promocyjnej i uiszcza opłatę zgodną z cennikiem.

§12. Próby uczuleniowe

1. Aleksandra Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii oferuje nieodpłatne próby uczuleniowe (patch test) na substancje / produkty wykorzystywane podczas zabiegów, które wiążą się z ryzykiem wywołania reakcji alergicznej (klej do rzęs, pigment do zabiegu microblading, henna oraz inne).

2. Klient może, ale nie musi poddać się próbie uczuleniowej. Aleksandra Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii nie ponosi odpowiedzialności za niepożądane reakcje w przypadku, kiedy klient odmówił wykonania próby uczuleniowej.

3. Klient musi być świadomy, że niepożądana reakcja alergiczna może się pojawić nawet,  jeżeli przeprowadzono próbę uczuleniową i nie pojawiły się po niej żadne niepożądane reakcje.

4. Próba uczuleniowa może zostać wykonana na specjalne życzenie klienta na dowolny produkt, który używany jest w gabinecie.

§13. Zmiany w Regulaminie

1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na mojej stronie internetowej http://www.kosmetyczkacambridge.com oraz na stronie na Facebooku: https://www.facebook.com/kosmetyczkacambridge/.

2. Aleksandra Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

3. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu oraz cennika usług.

4. Wszystkie osoby przebywające w gabinecie zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.

5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Aleksandry Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii za przeprowadzony zabieg.

6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta obsługa może odmówić wykonania zabiegu.

7. Aleksandra Laaser / Ola Laaser Studio Kosmetologii nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2019 i obowiązuje do odwołania.